Trang chủ

Thời trang

Thể dục thẩm mỹ

Bao bì

Tư vấn doanh nghiệp

Vật liệu xây dựng

Máy phát điện

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Báo cáo thuế theo quý gồm những gì

5.0/5 (1 votes)
- 7

Báo cáo thuế là hoạt động kê khai và nộp tất cả các loại thuế mà nhà nước quy định. Báo cáo thuế theo quý được thực hiện định kỳ theo hàng quý. Báo cáo thuế là tài liệu, hồ sơ quan trọng giúp cơ quan quản lý thuế có thể nắm được tình hình hoạt động của một DN hiện thời ra sao.

Báo cáo thuế theo quý gồm những gì

Mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau sẽ có những loại thuế liên quan khác nhau. Nhưng một số loại thuế cơ bản mà doanh nghiệp nào cũng có đó là: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

1. Báo cáo thuế theo quý là gì?

Báo cáo thuế theo quý là hoạt động kê khai và nộp các loại thuế hàng quý theo quy định của luật thuế, khi doanh

 nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ phát sinh chi phí đầu vào và đầu ra..

Khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đều phải thực hiện báo cáo thuế theo quy định của nhà nước. Báo cáo thuế theo tháng hay theo quý là phụ thuộc vào doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ năm trước liền kề của doanh nghiệp.

Vậy khi nào thực hiện báo cáo thuế theo quý gồm những gì? Tất cả những vấn đề này sẽ được Tân Thành Thịnh giải đáp qua bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi.

1.1 Báo cáo thuế theo quý khi nào?

Kỳ kê khai báo cáo thuế theo quý được xác định như sau:

a)  Đối với thuế GTGT

 • Nếu DN có doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì kê khai thuế GTGT theo quý.
 • Nếu DN mới bắt đầu hoạt động kinh doanh thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý.

b) Đối với thuế TNCN

 • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, thì kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

c) Đối với thuế TNCN

Doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý chỉ cần kê khai số tạm tính phát sinh và nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau. Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính hàng quý.

1.2 Báo cáo thuế theo quý gồm những gì?

Tân Thành Thịnh xin chia sẽ với các bạn 1 bộ hồ sơ báo cáo thuế theo quý bao gồm:

a) Hồ sơ thuế GTGT

Hồ sơ báo cáo thuế GTGT phụ thuộc vào phương pháp tính thuế GTGT là khấu trừ hay trực tiếp.

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì  hồ sơ báo cáo thuế giá trị gia tăng gồm: 

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT
 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT
 • Kèm theo các phụ lục khác (nếu có)

+ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì hồ sơ báo cáo thuế giá trị gia tăng gồm:

– Tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: 

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

– Tính trực tiếp trên doanh thu:

+ Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

+ Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

b) Hồ sơ báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).
 •  Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN. (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…)

c) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26- AC

1.3 Hạn nộp báo cáo thuế theo quý

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề.
 • Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp trùng vào ngày nghỉ theo quy định (thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ…) thì ngày cuối cùng của thời hạn nộp sẽ tính vào ngày làm việc ngay sau đó.
 • Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế 

2. Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp

Doanh nghiệp phải đóng các loại thuế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Hiện nay theo quy định của pháp luật, mỗi năm doanh nghiệp bắt buộc phải nộp 4 loại thuế gồm: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

2.1 Thuế môn bài 

Thuế môn bài là loại thuế đầu tiên và bắt buộc doanh nghiệp tư nhân phải đóng. Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu đánh trực tiếp vào giấy phép kinh doanh của tất cả các loại hình doanh nghiệp.

a) Mức thuế suất thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu lệ phí môn bài doanh nghiệp tư nhân cụ thể như sau:

 • Trên 10 tỷ: Các tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng phải đóng mức thuế môn bài là 3 triệu đồng/ năm.
 • Dưới 10 tỷ: Các tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống phải đóng mức thuế môn bài là 2 triệu đồng/năm.
 • Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác phải đóng mức thuế môn bài là 1 triệu đồng/ năm.

b) Lưu ý khi đóng thuế môn bài

Lệ phí môn bài nộp theo từng năm và nộp ngay thời điểm doanh nghiệp thành lập. Quy định tại Thông tư 302/2016/TT-BTC thì doanh nghiệp thành lập từ 01/01 đến 30/06 phải nộp đủ 100% lệ phí môn bài. Nếu thành lập từ 01/07 đến 31/12 thì nộp 50% mức nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Trường hợp chi nhánh doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

Mức thu lệ phí môn bài được thu dựa trên vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp tư nhân thay đổi vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, mức lệ phí môn bài phải đóng sẽ dựa vào vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ của năm trước liền kề với năm tính lệ phí môn bài.

2.2 Thuế giá trị gia tăng

Một loại thuế doanh nghiệp bắt buộc phải đóng tiếp theo là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh vào khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông và tiêu dùng, được nộp tùy thuộc mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Có 2 phương pháp tính thuế gtgt phổ biến hiện nay là: phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp khấu trừ. Tùy vào doanh nghiệp tư nhân lựa chọn phương pháp nào mà có cách tính thuế gtgt tương ứng, cụ thể: 

a) Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ của DNTN

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

 • Số thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT.
 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT =  giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x với thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.
 • Số thuế GTGT đầu vào = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào ghi trên hóa đơn GTGT.

Tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài.

b) Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp 

Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ % x với doanh thu 

Trong đó:

 • Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau: 

+/ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

+/ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

+/ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

+/ Hoạt động kinh doanh khác: 2%. 

 • Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân được tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất TNDN

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Lỗ kết chuyển theo quy định
 • Thu nhập chịu thuế = Doanh thu tính thế – Chi phí được trừ + Thu nhập chịu thuế khác theo pháp luật quy định.
 • Thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp được căn cứ vào doanh thu của doanh nghiệp trong năm, cụ thể:
 • Doanh thu 20 tỷ đồng: Thuế suất 20%
 • Doanh thu trên 20 tỷ đồng: Thuế suất 22%
 • Một số trường hợp khác, mức thuế sẽ là 32%, 40%, 50%

2.4 Thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Thu nhập hàng tháng của chủ doanh nghiệp tư nhân phát sinh từ việc quản lý doanh nghiệp (do chính họ làm ra) thì chủ doanh nghiệp không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân.

Tuy nhiên những khoản thu nhập phát sinh khác thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân đó vẫn phải chịu thuế TNCN như thuê lao động ngoài, nhân sự công ty….Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

 • Đối với  cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên: Khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần và người lao động được tính giảm trừ gia cảnh trước khi khấu trừ. Doanh nghiệp trả thu nhập có trách nhiệm quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.
 • Đối với cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc có hợp  đồng lao động dưới 03 tháng: Khấu trừ trực tiếp 10% tại nguồn trước khi trả thu nhập có tổng mức chi tra từ 2.000.000 đồng trở lên, không được tính giảm trừ gia cảnh nhưng được làm cam kết 02/CK-TNCN (nếu đủ điều kiện) để doanh nghiệp trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế của các cá nhân này.
 • Đối với cá nhân không cư trú: Khấu trừ 20% trước khi trả thu nhập

Ngoài 4 loại thuế quan trọng trên, nếu doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề đặc biệt thì phải chịu thêm những khoản thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu….

3. Công ty tư vấn thuế kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty cung cấp dịch vụ báo cáo thuế tại TPHCM, uy tín và chất lượng. Đến với Tân Thành Thịnh khách hàng sẽ được tháo gỡ mọi khó khăn về nghiệp vụ kế toán - thuế giúp công ty an tâm tập trung cho hoạt động kinh doanh.

Với kinh nghiệm 17 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán – thuế, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao, vững tay nghề, hỗ trợ khách hàng toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến các nghiệp vụ khó, sổ sách kế toán chuyên môn và các báo cáo cơ quan nộp thuế.

Dịch vụ kế toán – thuế Tân Thành Thịnh là giải pháp trọn gói phù hợp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp kế toán – thuế chuyên nghiệp tại tphcm thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

3.1 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ 

Đến với Tân Thành Thịnh, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng sẽ nhận được những lợi ích sau đây:

a) Sử dụng được nhân sự kế toán có năng lực, chuyên môn cao

Đội ngũ nhân sự kế toán, kiểm toán viên tại Tân Thành Thịnh được tuyển chọn đầu vào với những tiêu chuẩn cao, đáp ứng năng lực chuyên môn, khả năng xử lý vấn đề chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Trong một môi trường chuyên nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn rõ ràng càng giúp cho đội ngũ nhân sự chúng tôi trau dồi những kinh nghiệm thực tế, từ đó dễ dàng tư vấn, đề xuất giải pháp với khách hàng một cách thực tế, trực quan và phù hợp nhất với từng loại hình kinh doanh, đặc thù riêng của doanh nghiệp.

Hơn thế họ luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin thay đổi mới nhất trong ngành để hỗ trợ quý khách hàng trong mọi tình huống, giúp bảo vệ tối đa được quyền lợi của doanh nghiệp và thực hiện đúng các quy định của nhà nước.

b) Đảm bảo tính hiệu quả trong công việc, giảm thiểu rủi ro

Năng lực chuyên môn cao, thái độ làm việc chuyên nghiệp từ Tân Thành Thịnh sẽ giúp bạn hoàn toàn an tâm về tính hiệu quả trong công việc. 

Hơn thế nữa, trách nhiệm trong hồ sơ, chứng từ thì công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì thế bạn hoàn toàn có thể tin tưởng và an tâm kinh doanh và vận hành doanh nghiệp. Mọi vấn đề liên quan đến kế toán – thuế hay pháp lý đã có chúng tôi hỗ trợ.

c) Tiết kiệm thời gian và chi phí

Tiết kiệm thời gian trong việc xử lý công việc, đặc biệt là các vấn đề phát sinh sẽ được đội ngũ chúng tôi hỗ trợ nhanh, chính xác và chuyên nghiệp vô cùng.

Chi phí sử dụng dịch vụ kế toán được tính trên khối lượng và độ hiệu quả của công việc. Chi phí này luôn rẻ hơn rất nhiều so với việc bạn thuê một nhân sự kế toán và đầu tư trang thiết bị làm việc cho họ tại công ty. Đặc biệt, giá thuê dịch vụ kế toán tại Tân Thành Thịnh luôn ổn định, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác khi chọn gói dịch vụ.

d) Xử lý vấn đề nhanh chóng, chuyên nghiệp

Với chuyên môn cao cùng mỗi ngày đều tiếp xúc với công việc đã giúp các nhân sự kế toán tại Tân Thành Thịnh ngày một trở thành những master trong việc nhận định và xử lý vấn đề để đảm bảo mang lại hiệu quả, nhanh nhất cho doanh nghiệp.

Với các nghiệp vụ khó thì họ cũng có những giải pháp hay những đồng đội trong nghề cùng tham vấn để đưa ra hướng xử lý phù hợp nhất với doanh nghiệp ở mỗi tình huống cụ thể.

e) Có nhân sự đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan nhà nước

Chắc rằng các vấn đề giải trình, thuyết trình về hồ sơ, chứng từ của các doanh nghiệp với các cơ quan ban ngành là không tránh khỏi. Đội ngũ nhân sự Tân Thành Thịnh sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan chuyên ngành nhà nước, vừa đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp vừa giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ theo đúng quy định.

2.2 Các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh cung cấp đa dạng các gói dịch vụ kế toán, tùy vào từng nhu cầu của khách hàng mà lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu, sau đây là các gói dịch vụ kế toán Tân Thành Thịnh bạn có thể tham khảo

Dịch vụ báo cáo thuế sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đánh giá được tình hình hoạt động doanh nghiệp thông qua chứng từ hóa đơn thực tế để biết được doanh thu, lợi nhuận hàng tháng, quý, năm để từ đó định hướng sự phát triển cho chặng đường tiếp theo để mang đến những hiệu quả kinh doanh nhất định.

Có 3 loại dịch vụ báo cáo thuế là: báo cáo thuế theo tháng, báo cáo thuế theo quý, báo cáo thuế theo năm (trọn gói). Mỗi loại hình báo cáo thuế sẽ có những tính chất và nghiệp vụ khác nhau, tùy vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp mà có sự lựa chọn phù hợp.

a) Báo cáo thuế theo tháng

Dịch vụ báo cáo thuế theo tháng thường được các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, hoạt động lâu năm với mức doanh thu hằng năm từ 50 tỷ trở lên, số lượng chứng từ hóa đơn hằng ngày cực kỳ nhiều, cần kiểm tra và cân đối hằng ngày để đảm bảo mang lại tính chính xác cao.

b) Báo cáo thuế theo quý

 Dịch vụ báo cáo thuế theo quý thường được các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp mới thành lập, ít phát sinh chi phía, chứng từ hóa đơn… Hoặc các doanh nghiệp đăng ký loại hình báo cáo thuế theo tháng. 

c) Báo cáo thuế trọn gói

 Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói là chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc liên quan đến kê khai thuế VAT, khai thuế TNCN, khai thuế TNDN tạm tính, làm báo cáo và quyết toán thuế TNDN cuối năm, làm sổ sách kế toán, giải trình kế toán, hoàn thiện hồ sơ kế toán, hồ sơ doanh thu - chi phí, thủ tục về lao động tiền lương, bảo hiểm bắt buộc...

2.3 Quy trình tư vấn dịch vụ kế toán tại Tân Thành Thịnh

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Tân Thành Thịnh sẽ cung cấp đến quý khách hàng từng giải pháp cụ thể để phù hợp với quy mô, đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp, sau đây là quy trình tư vấn dịch vụ kế toán chung của chúng tôi:

 • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tìm hiểu và xác định đúng nhu cầu khách hàng
 • Bước 2: Tư vấn, đề xuất giải pháp và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp.
 • Bước 3: Ký thỏa thuận cam kết hỗ trợ thông qua hợp đồng tư vấn dịch vụ kế toán để đảm bảo quyền lợi cả khách hàng và công ty.
 • Bước 4: Thực hiện những công việc thỏa thuận trong hợp đồng theo từng gói dịch vụ khách hàng lựa chọn.
 • Bước 5: Đồng hành, hỗ trợ và tư vấn khách hàng trong những vấn đề phát sinh.

>> Các bạn xem thêm thuế tncn là gì

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN