Trang chủ

Thời trang

Thể dục thẩm mỹ

Bao bì

Tư vấn doanh nghiệp

Vật liệu xây dựng

Máy phát điện

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Hồ sơ giải thể công ty tnhh

5.0/5 (1 votes)
- 7

Có thể vì một lý do nào đó mà công ty không thể tiếp tục hoạt động được nữa, khi đó việc giải thể công ty là điều bắt buộc. Vậy thủ tục và hồ sơ giải thể công ty thực hiện như thế nào?

Hồ sơ giải thể công ty tnhh

Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn chi tiết về thủ tục, hồ sơ giải thể công ty tnhh với tất cả quy trình đầy đủ để giúp bạn có thêm thông tin chi tiết, còn các mô hình doanh nghiệp khác, xin hẹn bài ở bài viết khác. Cùng tìm hiểu nhé.

1. Các quy định về việc giải thể công ty tnhh

Để đảm bảo quá trình chuẩn bị các thủ tục và hồ sơ giải thể công ty tnhh theo đúng quy định và không gặp khó khăn gì thì bạn cần lưu ý những quy định về việc giải thể công ty tnhh như sau:


1.1 Các trường hợp giải thể công ty tnhh

Việc giải thể công ty tnhh có thể xuất phát từ doah nghiệp hoặc có thể do pháp luật, sau đây là các trường hợp giải thể công ty tnhh hiện nay: 

 • Trường hợp 1: Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Trường hợp 2: Theo quyết định của Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên)
 • Trường hợp 3: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Trường hợp 4: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Điều kiện giải thể công ty tnhh

Để được đăng ký giải thể công ty tnhh thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty với khách hàng, đối tác.
 • Thanh toán đầy đủ lương, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại công ty.
 • Thanh toán đầy đủ các khoản thuế đối với nhà nước.
 • Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

1.3 Quy định xử phạt công ty tnhh không giải thể theo đúng quy định pháp luật

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thì công ty tnhh sẽ bị xử phạt nếu không thực hiện giải thể theo đúng quy định, cụ thể như sau:

 • Công ty không giải thể trong trường hợp bắt buộc phải giải thể sẽ bị phạt từ 5.000.0000 đến 10.000.000 đồng (Các trường hợp bắt buộc giải thể công ty là trường hợp 1,3,4 được chia sẻ ở mục 1.1 bên trên)
 • Không gửi hoặc gửi hồ sơ giải thể không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế sẽ bị phạt từ 5.000.0000 đến 10.000.000 đồng. Thời hạn gửi hồ sơ là 7 ngày thông qua quyết định giải thể công ty.
 • Xử lý hình sự khi doanh nghiệp trốn thuế hoặc có dấu hiệu trốn thuế. Nếu mức phạt lên tới hơn 100 triệu có thể bị xử lý hình sự.

2. Hồ sơ giải thể công ty tnhh gồm những gì?

Tân Thành Thịnh chia sẽ với các bạn hồ sơ giải thể công ty tnhh như sau: Đối với loại hình công ty tnhh gồm có 2 loại hình, công ty tnhh 1 thành viên, công ty tnhh 2 thành viên.


2.1 Hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tnhh

Hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện công ty gồm có:

 • Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán.
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)

2.2 Hồ sơ giải thể công ty tnhh

Hồ sơ giải thể công ty tnhh gồm các giấy tờ như sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (chỉ sử dụng dành cho thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên, còn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên thì không cần)
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

2.3 Trình tự các bước giải thể công ty tnhh

Tùy vào doanh nghiệp đăng ký tự nguyện giải thể hoặc doanh nghiệp buộc phải giải thể theo những quy định của các cơ quan nhà nước thì quy trình giải thể công ty tnhh sẽ khác nhau

a) Trường hợp doanh nghiệp tự đăng ký giải thể công ty tnhh

 • Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể bởi chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên công ty tnhh.
 • Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty tnhh. Đồng thời doanh nghiệp phải có phương án giải quyết nợ cho các người liên quan như khách hàng, nhà cung cấp... nếu còn nghĩa cụ tài chính.
 • Bước 3: Thanh lý tài sản công ty
 • Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đã chuẩn bị
 • Bước 5: Làm việc với Chi cục thuế để tiến hành chốt số liệu báo cáo hóa đơn, tờ khai thuế, tình hình thực hiện nghĩa vụ nhằm kiểm tra tính đầy đủ của việc nộp các tờ khai, báo cáo thuế theo quy định và đảm bảo doanh nghiệp đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định, sau đó nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Đối với các công ty có các hoạt động xuất, nhập khẩu tại Tổng cục Hải Quan thì phải xác nhận tình trạng không nợ thuế tại Tổng Cục Hải quan.
 • Bước 6: Thực hiện thủ tục trả dấu tại phòng cảnh sát hành chính về trật tự xã hội và nhận được giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.
 • Bước 7: Kiểm tra, theo dõi tiến trình Giải thể công ty TNHH trên công thông tin doanh nghiệp. Sau 180 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xóa tên doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và kết thúc quá trình giải thể công ty.

b) Trường hợp doanh nghiệp buộc phải “giải thể bắt buộc”

Những doanh nghiệp do các cơ quan chức năng hoặc tòa an buộc phải giải thể thì trình tự các bước giải thể như sau:

 • Bước 1: Cơ quan chức năng đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi đến đơn vị đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty tnhh và công khai quyết định giải thể công ty.
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể. Đồng thời thực hiện thông báo tới đối tác khách hàng, đề xuất phương án giải quyết nợ….
 • Bước 4: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ cho đối tác, khách hàng, cán bộ nhân viên
 • Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể công ty tnhh theo đúng quy định.
 • Bước 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Dịch vụ giải thế công ty tnhh chuyên nghiệp tại tphcm

Với quy trình pháp lý vô cùng nghiêm ngặt đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải có kiến thức chuyên môn vững mới hoàn thành được thủ tục giải thể công ty tnhh. 

Vì thế, dịch vụ giải thể công ty tnhh là sự lựa chọn của các chủ sở hữu nhằm giúp tiết kiệm thời gian, chí phí và hoàn tất thủ tục một đảm bảo chính xác và nhanh chóng.


Công ty Tân Thành Thịnh là một trong những công ty hàng đầu về tư vấn giải thể doanh nghiệp với sự tư vấn chuyên nghiệp, quy trình thực hiện cụ thể, rõ ràng giúp quý công ty hoàn toàn an tâm về các vấn đề rủi ro, chi phí và các thủ tục liên quan.

Với lợi thế hơn kinh nghiệm hơn 17 năm thành lập và phát triển, Tân Thành Thịnh sở hữu đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, hỗ trợ quý khách hàng trong mọi thủ tục, pháp lý kể cả những trường hợp khó. Cam kết chịu trách nhiệm trong mọi hồ sơ, thủ tục một cách chính xác, minh bạch và đúng pháp luật.

3.1 Tân Thành Thịnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục giải thể sau:

 • Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty.
 • Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty.
 • Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…
 • Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…
 • Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể.
 • Và tư vấn các vấn đề khác…
 • Hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp giải thể trong thời gian nhanh nhất và đúng theo quy định pháp luật.

3.2 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại Tân Thành Thịnh

 • Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

4. Kinh nghiệm sau khi giải thể công ty tnhh nên biết

Có rất nhiều doanh nghiệp sau khi đã hoàn tất thủ tục giải thể công ty và nhận giấy chứng nhận từ giải thể từ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nhưng hồ sơ doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng hoạt động. Vì thế sau khi đăng ký giải thể công ty bạn cần lưu ý những điều sau đây.

4.1 Thực hiện kiểm tra mã số thuế sau khi giải thể

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Từ đó, cơ quan sẽ thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế nếu hồ sơ của doanh nghiệp đầy đủ đúng pháp luật và doanh nghiệp nhận được giấy đã hoàn tất việc đóng thuế và tiếp tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Như vậy là việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã được tiến hành xong theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên bạn vẫn nên kiểm tra mã số thuế sau 10 ngày nhận giấy chứng nhận chấm dứt hiệu lực của mã số thuế, bởi có rất nhiều trường mã số thuế của doanh nghiệp vẫn đang trong tình trạng hoạt động.

Trường hợp mã số thuế vẫn đang hoạt động thì bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với đơn vị, cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp để khiếu nại và tiến hành việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

4.2 Thực hiện kiểm tra thông tin công ty trên công đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thực hiện kiểm tra mã số thuế bạn tiến hành kiểm tra toàn bộ thông tin của doanh nghiệp trên công quốc gia để đảm bảo không có tình trạng công ty đã giải thể nhưng vẫn hoạt động.

Liên hệ trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời để đảm bảo hoàn tất mọi thủ tục liên quan.

Với những thông tin mà Tân Thành Thịnh chia sẻ trên đây hy vọng giúp bạn có những hiểu biết rõ ràng hơn về dịch vụ giải thể công ty tnhh 1, thành viên, 2 thành viên nói riêng và các dịch vụ giải thể doanh nghiệp nói chung. 

Nếu vẫn còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0909 54 8888 để được tư vấn cụ thể và trực tiếp nhé.

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN