Trang chủ

Thời trang

Thể dục thẩm mỹ

Bao bì

Tư vấn doanh nghiệp

Vật liệu xây dựng

Máy phát điện

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Kê khai thuế môn bài

5.0/5 (1 votes)
- 6

Thuế môn bài là loại thuế tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ hoặc lợi nhuận. So với các năm trước thì lệ phí môn bài hiện nay có sự thay đổi sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 22/2020. 

Kê khai thuế môn bài 

Vậy thuế môn bài là gì? Thuế môn bài theo luật mới được quy định như thế nào? Kê khai thuế môn bài như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thể có thể thực hiện việc nộp thuế môn bài theo đúng quy định nhé!

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức... phải nộp khi đăng ký hoạt động kinh doanh.

Thuế trực thu là một loại thuế thu trực tiếp từ khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh... Thuế trực thu có đặc điểm đó là thuế mà người, hoạt động, tài sản chịu thuế và nộp thuế là một.  >> Thuế môn bài được thu hàng năm.

1.1  Quy định về nộp thuế môn bài 2021

a) Đối tượng phải nộp thuế môn bài

Những đối tượng phải thực hiện nộp thuế môn bài cho nhà nước đó là:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Đối tượng được miễn thuế môn bài

Các trường hợp được miễn thuế môn bài bao gồm

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

c) Mức thuế môn bài cần phải nộp 

Căn cứ Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, mức thu được quy định đối với từng nhóm đối tượng như sau:

- Đối với doanh nghiệp

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 03 triệu đồng/năm
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 02 triệu đồng/năm
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 01 triệu đồng/năm

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 01 triệu đồng/năm
 • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, chi nhánh/văn phòng đại diện được thành lập sau ngày 25/02/2020, sẽ không phải kê khai thuế môn bài cho năm đầu tiên khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc kê khai thuế môn bài sẽ được thực hiện ở năm dương lịch tiếp theo, trước ngày 30/01.

Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế Môn bài của năm sau. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế Môn bài phải nộp.

d) Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Theo Khoản 3, Điều 1 Nghị định 22/2020 sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của NĐ 139/2016/NĐ-CP như sau:

Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

 • Người nộp thuế môn bài thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/1 năm sau năm ra họa động sản xuất kinh doanh.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2021 sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài năm 2021. Doanh nghiệp này phải nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên trước ngày 30/01/2022.

Nếu doanh nghiệp mở chi nhánh: Chi nhánh được miễn theo thời hạn của trụ sở chính.

 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

e) Thời hạn nộp thuế môn bài

 • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
 • Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trước ngày 25/02/2020 thì bắt buộc đóng lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

2. Cách nộp thuế môn bài như thế nào?

Hãy cùng Tân Thành Thịnh tìm hiểu về cách nộp thuế môn bài như thế nào này. Hiện nay có 3 cách nộp lệ phí mô bài là:

 • Cách 1: Nộp thuế môn bài trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc đến kho bạc nhà nước, các ngân hàng thương mại để nộp tiền thuế môn bài bằng tiền mặt.
 • Cách 2: Lập tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK rồi nộp qua mạng
 • Cách 3: thông qua website https://thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tiền thuế điện tử bằng chữ ký số (token). Với cách nộp này, bắt buộc công ty bạn phải có chữ ký số và đã thực hiện nghiệp vụ liên kết số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.


a) Hướng dẫn lập tờ khai phí môn bài

- Lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp

Nếu nộp thuế môn bài trực tiếp các bạn tải mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI.

Sau khi tải về, các bạn điền thông tin -> Trình ký, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.

- Lập tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK rồi nộp qua mạng

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" - > "Tờ khai lệ phí môn bài

(01/MBAI)":

=> Sau khi đã lập xong Tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK các bạn kết xuất file XML => Rồi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn và nộp trên đó.

- Lập tờ khai thuế môn bài qua mạng trực tuyến thuedientu.

Cách lập tờ khai thuế môn bài trên thuedientu như sau:

Bước 1: Đăng nhập

Các bạn đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng MST của DN

(tức là Tài khoản chữ ký số của DN).

Bước 2: Kê khai

- Bấm vào mục "Khai thuế" > "Kê khai trực tuyến" > Lựa chọn Tờ khai

"01/MBAI - Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)" > Kiểm tra Loại tờ khai có

phải chính thức  hay bổ sung   > Kiểm tra năm kê khai có phải đúng với năm mình thành lập hay không > Tiếp tục

- Giao diện tờ khai thuế GTGT sẽ hiện ra, bạn phải hoàn tất kê khai của tờ khai này.

Bước 3: Nộp tờ khai

Sau khi nhập hoàn tất các chỉ tiêu bạn bấm “hoàn tất kê khai” > ký và nộp tờ khai như vậy là đã nộp xong tờ khai thuế môn bài.

b)  Nộp thuế môn bài cho chi nhánh

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

+ Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Hình thức nộp tờ khai lệ phí môn bài và nộp lệ phí môn bài như đối với doanh nghiệp đã hướng dẫn ở trên.

c) Thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí phải nộp của hộ gia đình.

c)  Mức phạt nộp chậm thuế môn bài

Quy định về mức phạt nộp chậm thuế môn bài như sau, căn cứ theo thông tư 166/2013/TT-BTC thì mức phạt chậm nộp tờ khai như sau:

 • Phạt cảnh cáo (nếu có tình tiết giảm nhẹ) khi số ngày chậm nộp từ 01 (một) đến 05 (năm) ngày;
 • Phạt tiền từ 400.000 đồng - 1.000.000 đồng khi số ngày chậm nộp từ 01 (một) đến 10 (mười) ngày;
 • Phạt tiền từ 800.000 đồng - 2.000.000 đồng khi số ngày chậm nộp tờ 11 (mười một) đến 20 (hai mươi) ngày;
 • Phạt tiền từ 1.200.000 đồng - 3.000.000 đồng khi số ngày chậm nộp từ 21 (hai mươi mốt) đến 30 (ba mươi) ngày;
 • Phạt tiền từ 1.600.000 đồng - 4.000.000 đồng khi số ngày chậm nộp từ 31 (ba mươi mốt) đến 40 (bốn mươi) ngày;
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 5.000.000 đồng khi số ngày chậm nộp từ 41 (bốn mươi mốt) đến 90 (chín mươi) ngày;
 • Phạt tiền từ 3.500.000 đồng - 5.000.000 đồng khi số ngày chậm nộp trên 90 (chín mươi) ngày.

3. Công ty tư vấn kế toán thuế Tân Thành Thịnh

Nếu bạn đang thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ kê khai thuế và nộp môn bài để tiết kiệm thời gian cũng như hoàn thành đúng thời hạn bạn có thể liên hệ với công ty Tư vấn thành lập Doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ tận tình với chi phí tiết kiệm.


Với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, công ty Tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thuế - Kế toán Tân Thành Thịnh cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ kê khai thuế môn bài, kê khai thuế trọn gói được thực hiện bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo đúng trình tự pháp luật, mang về kết quả nhanh chóng.

Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ Tân Thành Thịnh

 • Dịch vụ nhanh chóng, trọn gói, không phát sinh 
 • Thủ tục được thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật
 • Giúp doanh nghiệp không tốn thời gian khi trực tiếp thực hiện, không cần bận tâm đến những thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng
 • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên môn cao, phục vụ chuyên nghiệp, chất lượng phục vụ tốt nhất với mức chi phí hợp lý nhất cho tất cả các doanh nghiệp. 

Trên đây là những thông tin xoay quanh về vấn đề kê khai thuế môn bài, hy vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích.

>> Các bạn xem thêm báo cáo thuế theo quý gồm những gì

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN