Trang chủ

Thời trang

Thể dục thẩm mỹ

Bao bì

Tư vấn doanh nghiệp

Vật liệu xây dựng

Máy phát điện

Kinh nghiệm hay

Liên hệ

Kinh doanh hộ gia đình

5.0/5 (1 votes)
- 7

Kinh doanh hộ gia đình hay còn được gọi là hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh nhỏ thuộc sở hữu của tư nhân. Cá nhân hoặc hộ gia đình bao gồm các thành viên là công dân Việt Nam đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực pháp lý và các yêu cầu dân sự tự đứng lên làm chủ quản lý và vận hành mô hình kinh doanh của mình.

Kinh doanh hộ gia đình

Kinh doanh hộ gia đình chỉ được phép đăng ký hoạt động kinh doanh trên một địa điểm cố định duy nhất, và được sử dụng không quá mười người lao động, và phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình đối với những hoạt động kinh doanh.

1. Đặc điểm kinh doanh hộ gia đình

Theo điều 66, Chương VIII của Nghị Định 78/2015/ND-CP, hộ kinh doanh là mô hình do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

1.1 Đặc điểm của hộ kinh doanh

Căn cứ vào Nghị Định 78/2015/ND-CP, mô hình hộ kinh doanh có những đặc điểm sau:

 • Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.
 • Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. 
 • Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.
 • Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. 
 • Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

1.2 Quyền lợi và nghĩa vụ của hộ kinh doanh

Điều 67, Chương VIII, Nghị Định 78/2015/ND-CP quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của hộ kinh doanh như sau:

 • Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.
 • Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

1.3 Những ai phù hợp mô hình kinh doanh hộ gia đình

Hộ kinh doanh là một trong những mô hình kinh doanh phổ biến và được nhiều người lựa chọn. Hiện nay pháp luật không quy định đối tượng cụ thể được phép kinh doanh mô hình này. Do đó, tất cả những đối tượng đều có thể lựa chọn hộ kinh doanh để có thể kinh doanh và xây dựng sự nghiệp của mình.

Từ những đặc điểm nổi bật như mô hình kinh doanh nhỏ, dễ vẫn hành, vốn thấp… Tân Thành Thịnh xin chia sẻ đến bạn những đối tượng phù hợp với mô hình hộ kinh doanh gồm:

 • Cá nhân, tổ chức hoặc những gia đình đang có dự định bắt đầu kinh doanh.
 • Những gia đình, những cá nhân có nguồn vốn thấp.
 • Hoặc những cá nhân, tổ chức muốn khởi nghiệp mà chưa đủ tự tin.

1.4 Các hình thức kinh doanh hộ gia đình

Ngày nay, pháp luật không quy định về các hình thức kinh doanh hộ gia đình nên các cá nhân, tổ chức lựa chọn mô hình này thoải mái lựa chọn các ngành nghề kinh doanh phù hợp. Sau đây là một số hình thức kinh doanh hộ gia đình phổ biến hiện nay:

 • Kinh doanh quán ăn
 • Kinh doanh dịch vụ giặt ủi
 • Bán hàng tạp hóa
 • Kinh doanh dịch vụ sửa chưa đồ điện tử
 • Kinh doanh sản phẩm gia dụng
 • Bán hàng online
 • Phân phối mỹ phẩm online
 • Cửa hàng chăm sóc thú cưng..

2. Hộ kinh doanh có xuất hóa đơn không?

Hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng mà chỉ có thể được xuất hóa đơn bán hàng (không thuế). Việc hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn bán hàng hợp pháp phải thực hiện thủ tục mua hóa đơn bán hàng với cơ quan thuế.

2.1 Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế gì?

Có 3 loại thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp là thuế môn bài, thuế gtgt, thuế tncn, cụ thể như sau:

a) Thuế môn bài

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài.

Các hộ kinh doanh sản xuất muối, các cá nhân/ hộ kinh doanh gia đình, nhóm sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định hoặc hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá cũng được miễn phí thuế môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

b) Thuế gtgt

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn thuế gtgt. Trường hợp doanh thu lớn hơn 100 triệu đồng thì bắt buộc phải đóng thuế gtgt.

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT. Trong đó, tỉ suất tính thuế gtgt được quy định theo từng ngành nghề như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%.

c) Thuế tncn

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn phí thuế tncn, ngược lại thì bắt buộc phải nộp thuế tncn. Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Tỉ suất thuế tncn được tính như sau: 

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.
 • Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

2.2  Cách tính thuế hộ kinh doanh cá thể

a) Thuế môn bài

- Mức thu thuế môn bài

Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của HKD đó, bao gồm 3 mức như sau:

 • Doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm
 • Doanh thu trên 300– 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/ năm
 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm

- Các trường hợp được miễn thuế môn bài

Hộ cá thể được miễn thuế môn bài trong các trường hợp

 • Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • HKD cá thể hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Hộ kinh doanh cá thể hoạt động các nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Quy định về đóng thuế môn bài

Nếu HKD mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm. Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

b) Thuế GTGT và thuế TNCN

- Cách tính thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh cá thể:

Cách tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT) và thuế Thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) là theo phương pháp khoán.

+ Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu/năm thì sẽ được miễn nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

+ Đối với trường hợp cá nhân nộp thuế khoán, nhưng kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh, cá nhân kinh doanh thường xuyên theo mùa vụ, cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN (áp dụng như mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống). Kinh doanh thực tế bao nhiêu tháng/năm thì tính thuế chừng đấy tháng.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán và được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, tuy nhiên kinh doanh không trọn năm, thì cá nhân được giảm số thuế tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với hộ kinh doanh cá thể là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

- Xác định số thuế hộ kinh doanh cá thể cần phải nộp:

 • Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
 • Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

+ Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN: là doanh thu bao gồm thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Đối với trường hợp thuộc diện chịu thuế)

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

+ Tỷ lệ thuế tính thuế hộ kinh doanh cá thể trên doanh thu

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu hộ kinh doanh cá thể gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề. 

Danh mục ngành nghề

Tỉ lệ thuế GTGT

Tỉ lệ thuế TNCN

Phân phối, cung cấp hàng hóa

1%

0,5%

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

2%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1,5%

Hoạt động kinh doanh khác

2%

1%

3. Dịch vụ tư vấn đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Tân Thành Thịnh là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể uy tín tại tphcm. Mọi vấn đề pháp lý ban đầu cho đến quy trình thành lập, cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và các thủ tục sau khi cấp phép thành công sẽ được Tân Thành Thịnh hỗ trợ trọn gói nhằm đảm bảo tối đa mọi quyền lợi cho khách hàng.

Đến với Tân Thành Thịnh bạn hoàn toàn có thể an tâm, chúng tôi cam kết 100% hỗ trợ khách hàng tư vấn và đăng ký thành lập hộ kinh doanh 100% thành công, đúng quy định pháp luật, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao sẽ trực tiếp tư vấn, soạn thảo hồ sơ và đại diện hộ kinh doanh làm việc với các cơ quan ban ngành một cách sát sao nhất để nhanh chóng giúp hộ kinh doanh đi vào ổn định và vận hành kinh doanh.

Nếu bạn có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh? Bạn đang gặp khó khăn về các vấn đề thủ tục, pháp lý thì đừng ngần ngại liên hệ ngay Tân Thành  Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với hơn 17 năm kinh nghiệm hỗ trợ hơn 20.000 doanh nghiệp có quy mô lớn nhỏ từ nhiều ngành nghề khác nhau, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

3.1 Quy trình đăng ký hộ kinh doanh tại Tân Thành Thịnh

Đến với Tân Thành Thịnh, quý khách hàng hoàn toàn an tâm bởi quy trình làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng, giúp hộ kinh doanh nhanh chóng đi vào ổn định kinh doanh và phát triển. Quy trình đăng ký hộ kinh doanh tại Tân Thành Thịnh như sau:

 • Tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ kinh doanh từ khách hàng.
 • Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến hồ sơ, pháp lý.
 • Chuẩn bị hồ sơ và soạn thảo văn bản liên quan.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bàn giao cho khách hàng.
 • Tư vấn và hoàn tất cả thủ tục liên quan sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh như các vấn đề về kê khai thuế, hóa đơn, hồ sơ, sổ sách….

5.2 Chính sách, cam kết

Quý khách hàng sẽ hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Tân Thành Thịnh bởi:

 • Cam kết không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi sử dụng dịch vụ.
 • Hỗ trợ trọn gói thủ tục, hồ sơ.
 • Thời gian hoàn thành hồ sơ nhanh chóng.
 • Đảm bảo đúng những quy định pháp luật.
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan về pháp lý khi thành lập và vận hành.
 • Đồng hành và hỗ trợ xử lý những vấn đề phát sinh.

>> Các bạn xem thêm doanh nghiệp tư nhân là gì

Nếu bạn còn thắc mắc gì những vấn đề trên hay đang tìm kiếm một đơn vị thành lập công ty uy tín vui lòng liên hệ trực tiếp Tân Thành Thịnh để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Với kinh nghiệm hơn 17 năm trong lĩnh vực kế toán, thuế doanh nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp - Thuế - Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ VP TPHCM: 340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP HCM
 • SĐT: 028 3985 8888 | Hotline: 0909 54 8888
 • Email: lienhe@tanthanhthinh.com

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN